Home | Statut | Zarząd | Współpraca | Ogłoszenia | Kontakt
Home Jestes w: Home Działalność IV KONGRES OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM"
IV KONGRES OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Machowska   
Wtorek, 23 Październik 2018 14:18

25 października 2018 r.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie

 

 

9:00-10:00      Rejestracja uczestników

10:00-10:45    Powitanie i wystąpienia gości:

     Przedstawiciel Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami

     dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

     Anna Rutz – Fundacja Elektrownia Inspiracji oraz Adam Zawisny – Fundacja

     Instytut Niezależnego Życia

10:45-11:00    Wręczenie wyróżnień „Ambasador Konwencji”

11:00-12:00    Sesja plenarna – reprezentacja środowiska osób z niepełnosprawnościami

12:00-12:30    Przerwa kawowa

12:30-14:15    Równoległe sesje tematyczne (tabela poniżej)

14:15-14:45    Przerwa kawowa

14:45-15:45    Podsumowanie sesji tematycznych, przedstawienie wniosków i komentarzy

15:45-16:00    Zakończenie Kongresu

16:00-16:30    Poczęstunek





Numer sesji

Temat/opis

Prowadzący

I sesja:
Równość Szans i niedyskryminacja

W Konwencji jest napisane, że państwo powinno zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ochronę przed dyskryminacją. Na to, że Polska nie podejmuje wystarczających działań w tym zakresie zwrócił uwagę Komitet ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych. Szczególnie zaniepokoił się sytuacją niepełnosprawnych kobiet i dziewczynek.

Czym przejawia się dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności kobiet i dziewczynek w różnych sferach życia? Jakie działania musi podjąć państwo, żeby jej przeciwdziałać? Co my możemy zrobić, żeby dyskryminacji było mniej?

 

Katarzyna Bierzanowska - Inicjatywa Pełnoprawna
Agnieszka Król - Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Magdalena Kocejko - Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
Anna Rutz - Fundacja Elektrownia Inspiracji
Dr Agnieszka Wołowicz - Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Żeglicka - Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

II sesja:
Orzecznictwo i świadczenia rentowe

Jak powinien wyglądać system orzekania o niepełnosprawności?

Czy planowane wprowadzenie orzekania o niesamodzielności jest dobrym pomysłem?
Czy potrzebne są zmiany w systemie rentowym, jeśli tak to jakie?

Czy należy wprowadzić świadczenia kompensacyjne (dodatek rehabilitacyjny), jeśli tak to komu powinno one przysługiwać i czy jego wysokość powinna być zróżnicowana?

Dr Krzysztof Kurowski - Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Aleksander Waszkielewicz - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Worony - Inicjatywa Chcemy Całego Życia

Filip Zagończyk - kolociebie.com

III sesja:
Niezależne Życie

Jak możemy walczyć o niezależne życie osób z niepełnosprawnościami? Jak wdrożyć wsparcie asystenta osobistego? Czy mamy szanse na życie w swoim miejscu zamieszkania zamiast w domach pomocy społecznej? Co możemy zrobić w kwestii przemocy w instytucjach?

Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wskazał, że obszar Niezależnego Życia w Polsce jest w "krytycznej stagnacji" i wymaga on najpilniejszych zmian.
Wspólnie ustalmy co musi się zmienić i jak możemy działać aby wdrażać Niezależne Życie.

 

Adam Zawisny - Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Katarzyna Roszewska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sławomir Besowski - Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

Sławomir Charmaj - Fundacja For Heroes

 

IV sesja:
Edukacja

„Jak skutecznie włączać uczniów z niepełnosprawnościami w życie szkoły?”

Tematem problemu i jednocześnie punktem wyjścia do dyskusji jest stwierdzenie, że mimo gwarancji praw ucznia z niepełnosprawnością do wysokiej jakości nauczania na równych prawach wielu uczniów nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia, a samo włączanie i edukacja w szkole ogólnodostępnej jest doświadczeniem traumatycznym. Pytanie jak można to zmienić? Co zrobić, by uczeń z niepełnosprawnością czuł się włączony w życie szkolne nie tylko przestrzennie i na lekcjach, ale też w czasie przerw, obiadów i czasu wolnego, by tworzył ze swoimi rówieśnikami jedną grupę kolegów i znajomych? Czy zawsze jest to możliwe? Kto i co stoi na przeszkodzie?

 

Paweł Kubicki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Niedźwiedzka - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Jan Gawroński, Tomasz Mamulski, Miłosz Bronisz – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Elżbieta Dawidek, Magdalena Bielak-Kościńska - rodzice dzieci z SPE

Dr Joanna Ławicka - pedagog, terapeuta.

 

V sesja:
Praca i zatrudnienie

Czy praca jest nam potrzebna? Czy warto pracować?
Jakie są największe bariery, które stoją nam na drodze do aktywności zawodowej? Co powinien zrobić rząd aby więcej osób z niepełnosprawnościami pracowało?

Agata Gawska - Fundacja Aktywizacja

Dr Bawer Aondo-Akaa

VI sesja:
Dostępność

Jaki wpływ ma dostępność przestrzeni, produktów i usług na niezależne życie OzN? Jak oceniana jest dostępność usług i urządzeń dla niepełnosprawnych oferowanych przez instytucje (PCPR, MOPR, MOPS). Co należałby zmienić w systemie wsparcia kompensacyjnego? Co powinna określać przygotowywana przez rząd Ustawa o dostępności?

Czy obecne systemy kształcenia realizują prawa OzN do samodzielnego funkcjonowania w lokalnej społeczności. Jeżeli nie, to jakie i kto powinien podjąć działania w celu poprawy dostępności? Jak poprawić egzekucją prawa w zakresie dostępności. Kto i jakie zadania powinien realizować?

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego
Tomasz Koźmiński - Fundacja For Heroes
Katarzyna Heba - Kancelaria Adwokacka

Piotr Kowalski - Fundacja KSK

Beata Zelek - Muzeum Narodowe w Krakowie

VII sesja:
Self-adwokatura

„Jestem self-adwokatem. Self-adwokatura jako forma reprezentacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”

(Panel dedykowany jest w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich osobom wspierającym).

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo decydować o swoim życiu i mówić o swoich prawach i potrzebach.

Podczas panelu odpowiemy na trudne pytania:
Kto to jest self-adwokat? Czy każdy może być self-adwokatem? Czym się zajmuje self-adwokat?
Co Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami mówi o self-adwokaturze?

 

dr Monika Zima-Parjaszewska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


 Podczas dyskusji panelowych zostaną zaprezentowane także rozwiązania amerykańskie.


Zmieniony: Wtorek, 23 Październik 2018 14:21
 

Organizer


OPP

Fundacja została utworzona przez rodziców dzieci niepełnospraw- nych w celu niesienia pomocy po- trzebującym niepełnosprawnym:
  • dzieciom,
  • młodzieży,
  • dorosłym.

Doskonale znamy trudne realia codziennej nierównej walki na wielu płaszczyznach o tzw. „lepsze dni”.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej

  

Podaruj nam 1% podatku!


Wspomóż działania Fundacji przekazując nam swój 1%. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. 1% potrącany jest z podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Zdecyduj sam o jego alokacji!

Czytaj więcej ...