Home | Statut | Zarząd | Współpraca | Ogłoszenia | Kontakt
Home Jestes w: Home Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Machowska   
Sobota, 20 Marzec 2021 22:03

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJTREŚĆ DEKLARACJI
Fundacja Lepsze Dni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.lepszedni.org.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 10.04.2009r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Obecnie, strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Obecnie przeprowadzany jest audyt dostępności strony, w celu określenia obszarów, które wymagają dostosowania m.in.. poprawa kontrastu, nawigacji i skrótów klawiaturowych, opisów alternatywnych do treści graficznych, poprawa formularza kontaktowego( nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu).

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowych skrótów brak.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Katarzyna Szpruta, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kom: 602 572 582
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Fundacja Lepsze Dni powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku, gdy Fundacja Lepsze Dni odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Fundacja Lepsze Dni nie posiada siedziby. Adres stacjonarny jest jedynie adresem korespondencyjnym.

SPOSÓB DOJAZDU
Nie dotyczy.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW
Nie dotyczy.

Zmieniony: Niedziela, 11 Kwiecień 2021 19:27
 

Organizer