SPOTKANIE W SPRAWIE KONWENCJI ONZ O PRAWACH ON Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Machowska   
Niedziela, 19 Kwiecień 2015 13:04
Co się udało podczas wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami?
Jakie sprawy na pewno trzeba poprawić?


Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce,
które odbędzie się: 29 kwietnia 2015 roku we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 (Wrocław, ul. Legnicka 65, Wrocław,) w godzinach od 10.00 do 13.00.

Część I – Prezentacje
- „Co to jest Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami?”
– Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka
- „Społeczny Raport Alternatywny” – Piotr Kowalski, Fundacja KSK
- „Monitoring Obywatelski wdrażania Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami”
– dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Część II – Prezentacja wniosków i uwag
Sukcesy i porażki związane z wdrażaniem Konwencji – dyskusja, zgłaszanie uwag

Część III – Warsztat
Wszystko czego nie zdążymy wypowiedzieć w czasie dyskusji będzie można napisać na rozłożonych w sali
33 kartach opisujących poszczególne artykuły Konwencji razem z miejscem do zapisania swoich uwag.

A jeśli spotkacie w takim miejscu innych uczestników spotkania to może wymienicie swoje uwagi i zapiszecie na kartce wspólną wersję?
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego oraz pętlę indukcyjną. Sala, w której odbywa się spotkanie jest dostępna.

Po więcej informacji zapraszamy na strony:
www.konwencja.org oraz https://www.facebook.com/raportalternatywny

alt


Zmieniony: Niedziela, 19 Kwiecień 2015 13:15