POMÓŻMY NIEPEŁNOSPRAWNYM-GŁOSOWANIE WBO Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Machowska   
Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 14:39

Prośba o pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego „OSTOJA” z ul.Górnickiego 37a we Wrocławiu.

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc do ludzi dobrej woli, do osób pełnoletnich mieszkających we Wrocławiu.

Od 15.09.2014. do 29.09.2014. będzie można głosować na projekty zgłoszone do WBO 2014/Wrocławski Budżet Obywatelski/ .
Dwa projekty dotyczą niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z ośrodka „OSTOJA”. 
Podopieczni OSTOJI to jedne z najciężej uszkodzonych ruchowo i umysłowo we Wrocławiu dzieci i młodzież w wieku 3-24 lat.
Wymagają szczególnej wielokierunkowej rehabilitacji, edukacji i opieki, dlatego powstał pomysł stworzenia Im Ogrodu Sensorycznego – projekt nr 418 . Ogród Sensoryczny byłby wymarzonym i idealnym miejscem do terapii i edukacji ostojowych podopiecznych. Jeśli zdobędziemy wystarczającą ilość głosów i projekt Ogrodu Sensorycznego dojdzie do realizacji – każdy będzie mógł go odwiedzić w czasie Drzwi Otwartych „OSTOJI”.

Drugi projekt nr 379 dotyczy remontu drogi i chodnika, przy ośrodku „OSTOJA”. Na chwilę obecną droga, chodnik i parking są w fatalnym stanie, szczególnie po deszczach. Większość niepełnosprawnych z ORE „OSTOJA” nie porusza się samodzielnie, jest wożona w wózkach inwalidzkich. Potrzebują normalnej drogi i chodnika do normalnego funkcjonowania. Po wybojach, kałużach, nierównościach bardzo źle pcha się wózki.

Każdy głos się liczy. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.
Prosimy o przesyłanie naszej prośby dalej, do swoich bliskich, znajomych, sąsiadów.

Za każdy głos jesteśmy wdzięczni z całego serca i dziękujemy gorąco.

Szczegóły głosowania na projekty :
nr 379 /Remont drogi i chodnika/ i nr 418 /Stworzenie Ogrodu Sensorycznego/.
Głosować może osoba pełnoletnia, podając imię, nazwisko i numer PESEL. Głosujący musi być mieszkańcem Wrocławia, ale nie musi być tu zameldowany.
Głosować można od 15 do 29 września 2014r. Są dwa sposoby oddania głosu:
•    elektronicznie na stronie www.wroclaw.pl/wbo
•    papierowo, wypełniając wniosek i wrzucając go do urny w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego (godz. 8-17.15) przy: ul. G. Zapolskiej 4 , pl. Nowy Targ 1-8, ul. W. Bogusławskiego 8,10 , al. M. Kromera 44


Zmieniony: Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 14:45